Hyper-V

Инсталация: според варианта на използвания Windows

Активиране на вложената виртуализация (за виртуална машина с име MyVM):

В PowerShell сесия на хоста (физическата машина) трябва да се изпълнят командите:
 1. За предаване на виртуализационните инструкции към виртуалната машина:
  Set-VMProcessor -VMName MyVM -ExposeVirtualizationExtensions $true

 2. За изключване на динамичната памет:
  Set-VMMemory -VMName MyVM -DynamicMemoryEnabled $false

 3. За активиране на промяната на MAC адреси:
  Set-VMNetworkAdapter -VMName MyVM -MACAddressSpoofing On
* Последните две стъпки могат да се изпълнят и през графичния интерфейс на Hyper-V. В настройките на виртуалната машина трябва съответно в Memory секцията да се деактивира Enable Dynamic Memory и в секцията Network Adapter > Advanced Features да се активира Enable MAC address spoofing

VMware Workstation Pro

Изтегляне: от тук

Активиране на вложената виртуализация:
 1. В настройките на процесора на виртуалната машина трябва да се включии опцията Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

VMware ESXi

Изтегляне: версия 6.х или версия 7.х

Активиране на вложената виртуализация:
 1. В настройките на процесора на виртуалната машина трябва да се включи опцията Expose hardware assisted virtualization to the guest OS
 2. В допълнение трябва режима Promiscuous mode на виртуалния суич, към който е свързана виртуалната машина, да се смени на Accept

KVM

Инсталация:според особеностите на използваната Linux дистрибуция

Активиране на вложената виртуализация:

VirtualBox*

Изтегляне: от тук

Активиране на вложената виртуализация (за виртуална машина с име MyVM):
* От версия 6.1.х вложена виртуализация се поддържа както на AMD процесори, така и на Intel процесори (5-то поколение или по-нови). Трябва да се има предвид, че не се поддържат всички хайпървайзори като вложени. Повече детайли тук