Hyper-V

Инсталация: според варианта на използвания Windows

Активиране на вложената виртуализация (за виртуална машина с име MyVM):
  1. В PowerShell сесия на хоста трябва да се изпълни командата Set-VMProcessor -VMName MyVM ExposeVirtualizationExtensions $true
  2. В допълнение е желателно да се изпълни, отново на хоста, командата Get-VMNetworkAdapter -VMName MyVM | Set-VMNetworkAdapter -MacAddressSpoofing On
* Последната стъпка може да се изпълни и през графичния интерфейс. В настройките на мрежовата карта на виртуалната машина трябва да се включи опцията Enable MAC address spoofing

VMware Workstation Pro

Изтегляне: от тук

Активиране на вложената виртуализация:
  1. В настройките на процесора на виртуалната машина трябва да се включии опцията Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

VMware ESXi

Изтегляне: от тук

Активиране на вложената виртуализация:
  1. В настройките на процесора на виртуалната машина трябва да се включи опцията Expose hardware assisted virtualization to the guest OS
  2. В допълнение трябва режима Promiscuous mode на виртуалния суич, към който е свързана виртуалната машина, да се смени на Accept

KVM

Инсталация:според особеностите на използваната Linux дистрибуция

Активиране на вложената виртуализация:

VirtualBox*

Изтегляне: от тук

Активиране на вложената виртуализация (за виртуална машина с име MyVM):
* Вложена виртуализация в момента се поддържа само на AMD процесори (https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/relnotes/nested-virt-support.html) и не се поддържат всички хайпървайзори